Sygdom

Sygdom:

Vi modtager ikke sløje eller syge børn. Barnet skal kunne følge dagsrytmen og dermed også komme udendørs.

Såfremt jeres barn er syg bedes I ringe eller sende en sms til stuen og meddele dette.

Der henstilles til, at der ikke medbringes medicin i institutionen, med mindre det er lægeordineret.