Forældresamtaler.

Når jeres barn har gået i institutionen i ca. 3 måneder, afholder vi en 3-måneders samtale, hvor vi får vendt hvordan de første måneder er gået, hvordan vi ser barnets hverdag er, dets leg m.m..

Det er også her at vi snakker om evt. ting vi sammen skal have fokus på fremover.

For vuggestuens vedkommende afholdes der også en 2 1/2-årssamtale. Her vil snakken gå på hvordan barnet trives, dets sociale udvikling, sproglige udvikling, motoriske udvikling og færdigheder med henblik på at støtte barnet bedst muligt i dets udvikling inden start i børnehave.

I oktober (året før jeres barn skal i skole) afholdes en samtale omkring skoleparathed. Vi har inden da, lavet en skoleparathedsundersøgelse, som vi vil tage udgangspunkt i i samtalen.