Kerneopgaver i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg

Kerneopgaven er at sikre at børneperspektivet folder sig ud i et læringsmiljø, hvor børnesynet er i højsæde via trygge og varme relationer for alle børn.

 

Kerneopgaven udspring også af formelle krav fra lovgivningen gennem Den styrkede pædagogiske læreplan samt de mål der er opsat i Kolding kommune.

 

Se personalets plakat TRIN for TRIN, som symbolisere børn på vej op ad trappen med den rygsæk de skal have fyldt i, men de er i vores læringsmiljø.